Sídlo i pro OSVČ

Povzdechnutím v úvodníku článku, mám na mysli především služby typu různých virtuálních sídel a záležitostí, s nimi spojených. Proč se nabízí jen sídlo společnostem s ručením omezeným, tedy právnickým osobám a nemyslí se na osoby fyzické, tedy ony osoby samostatně výdělečně činné, ve zkratce OSVČ?

Naše adresa

Je to zřejmě jen váš pocit. Je sice pravdo, že sídlo společnosti je, už podle názvu pokládáno za službu pouze právnickým osobám, ale virtuální sídlo OSVČ nabízíme také my (viz. odkaz).

Na tento problém se totiž dokážeme podívat i z úhlu oné fyzické osoby, která vlastně řeší to samé úskalí počátku svého podnikání, jako jakákoliv právnická osoba. Také potřebuje pro úřady doložit, místo odkud bude vést své podnikání. Jen se u osob samostatně výdělečně činných nenazývá sídlem, nýbrž provozovnou. Ano, název je poněkud zavádějící.

Autoři zákonů zřejmě nepředpokládali, že by fyzické osoby mohly dělat něco jiného, než v nějaké trafice prodávat noviny, či v nějakém kutlochu na verpánku opravovat naše boty. Na tyto činnosti se název provozovna samozřejmě hodí. Jenže co třeba výživový poradce, účetní, či asistentka kohokoliv? Podnikají z domova. A uvést adresu provozovny adresu domova je jistě do určité míry ošemetná věc.

Za prvé, prozradíte zákazníkům i konkurenci kde vás mohou hledat, což někdy může být velice nepříjemné a hlavně, ti, co nebydlí ve svém, musí získat od pronajimatele souhlas s umístěním provozovny. A věřte, nebo ne, ten souhlas se vám bude získávat velice obtížně. Důvody jsou zřejmé, a všechny pramení z jisté nedůvěry k vám a také z neochoty řešit případné problémy, které by se objevily v případě vašeho obchodního neúspěchu.

Ochota uspokojit vaše potřeby je nám vlastní

Řešením je naše nabídka. Sídlo, respektive provozovnu si můžete umístit u nás. Získáte dobrou adresu, získáte doklad vyjadřující náš souhlas s umístěním vašeho sídla a získáte spoustu dalších služeb, které naše smlouva přináší. Třeba možnost využití našich kanceláří v Praze i v Brně ke svým obchodním jednáním.