Dvě ženy navždy spojené

Matka s dcerou, to jsou dvě ženy, jejichž vztah může být harmonický, ale může být také  plný konkurence a soupeření. Matka může být pro dceru jakýmsi modelem, ale také naopak často dcera nechce být jako její matka. Zajímavé je, že ve stresu se dcery často stejně uchylují k jistotě odkoukaného jednání od matky, i když s ním nesouhlasí.

úsměv

Vztah matka-dcera je prostě vzájemně ovlivněn ve velké míře.
 
CO PŘINÁŠÍ VZTAH MATKA-DCERA

·         Dle výzkumů matky svoje dcery vychovávají  přísně a jsou s nimi stále jaksi nespokojené. Nejspíše jde o stereotypy předávané z generace na generaci. Problematické vztahy s matkami se projevují na snížené sebedůvěře a nadměrné sebekritice mladých žen, i když jsou vzdělané a úspěšné.
·         Na druhé straně i matky se mohou cítit v porovnání se svými dcerami méněcenné. K dnešním trendům sice patří být dokonalá matka, ale nemluví se už o závisti a rozpolcenosti stárnoucích matek, když jejich dcery žijí zajímavější život.
·         Nejideálnější se zdá být vztah matek a dcer jako kamarádek. Máma důvěrnice sice vypadá na první pohled skvěle, ale stejně se od ní očekává především, že poskytne své dceři oporu a životní moudrost. Pro dceru je však matčina bezmoc těžkým břemenem odpovědnosti.
Jak se tedy dopracovat ke zdravému a nezávislému vztahu?

matka
 
SPRÁVNÝ VÝVOJ VZTAHU MEZI MATKOU A DCEROU

1.      Spojení – symbióza (do cca 8 let věku dítěte)
2.      Hádky– hledání síly jít si svojí vlastní cestou (do cca 14 let)
3.      Nezávislost – máma přestává být důležitá, dcera zahajuje vlastní život (cca do 21 let)
4.      Vděčnost a úcta – teprve až se dcera opravdu odtrhne, stává se jí matka drahým a blízkým člověkem a pociťuje vůči ní vděčnost (trvá až do konce)
 
zrcadlo

Důležité je neuvíznout v žádném stádiu, ani jedno nepřeskočit a potom lze najít opravdový vztah dvou dospělých žen, což se naštěstí většinou všem matkám a dcerám podaří.