Kategorie phishingu

Nejprve si upřesním pojem samotný. Pokud se vám špatně pamatuje, použijte mnemotechnickou pomůcku. Někteří odborníci to vysvětlují jako „rhybaření“. Anglicky ryba = fish. Fishing = phishing. H je tam navíc schválně. Účelem je ulovit někde vaše údaje. Třeba hesla, čísla karet, a tak podobně. Zkušeným hackerům to stačí, protože další věci umí velmi dobře obejít.
Nuže, ke kategoriím. Pochopitelně je zde nelze rozebrat všechny a už vůbec ne je jen jmenovat. Takže vezmeme jen ty základní, to bude pro představu zcela dostačující.

Útok na uživatele 
·         Whaling
·         vishing             
·         snowshoeing
·        clone phishing

Hacker, rybář

Whalingje v podstatě zaměřen na někoho výše postaveného v nějaké společnosti. To v praxi znamená, že by z něj „rybář“ mohl dostat informace, které nemá každý zaměstnanec sedící v kanceláři.
Vishingje útok po telefonu. Slovo vzniklo spojením slov Voice a Phishing. Není to nic složitého, tedy pro amatéra. Prostě neznalý věci sdělí své údaje přímo do telefonu. Přijde mu SMS, nebo telefonát, který se vydává za banku, operátora či někoho jiného. Důvěřivec sdělí citlivé údaje a vzápětí je „vybrabčen“.
Snowshoeingje založen na tom, aby obešel filtry nevyžádané pošty. Odesílá se přes více IP adres, takže jej filtr prostě nepozná a pustí dále do emailové schránky kořisti. Nu a pak už se vše děje jako podle kopíráku.
Poslední, zvaný clone, je, jak již název napovídá klon. Klon originálního mailu. Útočník zachytí pravý mail, například obyčejnou zprávu z banky, vyrobí klon a jen přesměruje odkaz v něm k sobě, nebo tam kam potřebuje. Totéž umí udělat i s odkazem na webu.
Varovné pásky
Mail je v podstatě nerozpoznatelný, tím více, že hacker může přidat vysvětlivku proč je poslán znova, a neštěstí je hotovo. Zde je obrana opravdu velmi těžká, ne-li skoro nemožná, protože zde není nic, co by jen trochu vzbudilo podezření.
Nuže, jak vidno z přehledu, je třeba si opravdu dávat maximální pozor.