Řeč jako dětský nepřítel

Mnoho dětí dostává každý rok odklad školní docházky, a to nejčastěji právě kvůli špatné výslovnosti. Děti, které nesrozumitelně mluví a mají problémy s vyjadřováním, prostě do školních lavic ještě usednout nemohou. Výskyt řečových vad u našich dětí přitom stále roste – loni to bylo o celých deset tisíc dětí více než v předchozích letech! Přitom řada poruch řeči by se vůbec vyskytnout nemusela.
 
Více pohádek, méně počítače
Mluvit na dítě je velmi důležité. Ovšem v dnešní době počítačů, kdy je prostě jednodušší pustit jakoukoliv pohádku zde a stihnout si tak svoje vlastní večerní resty, se komunikace mezi dětmi a rodiči vytrácí. A pak se divíme, že dítě ještě v pěti letech dobře nemluví. Přitom vše je právě o mluvení!

Každý den a kdykoliv je to jen možné, máme svým dětem vyprávět, číst, mluvit na ně a odpovídat na jejich otázky. Zpívat si spolu a říkat básničky, to všechno vede k tomu, že v dítěti podporujeme správné používání hlasu. Ovšem jen v tom případě, pokud na něj sami nešišláme, ale klidně a melodicky artikulujeme.
 
Kdy jít k logopedovi
Určitě kolem pátého roku věku dítěte a pokud je už hláska vyslovována špatně, klidně i dříve. Je pak větší šance, že se vadu řeči podaří odstranit před školní docházkou. Důležité je každodenní cvičení, prováděné hravou formou.
Nejčastější poruchy řeči, které řeší logopedické ambulance, jsou:
·         patlavost
·         ráčkování
·         špatná výslovnost sykavek
·         koktavost
 
Prenatální komunikace
Pro budoucí správnou řeč svého děťátka můžete hodně udělat už před jeho narozením. Váš hlas začíná vnímat okolo 20. týdne těhotenství. Je prokázané, že je schopno si pamatovat zvuky, rytmus řeči i tón, kterým mluvíte. Pro vývoj řeči je nejdůležitější komunikace dotykem, vyvolávající pohyby dítěte. Popisuje se dřívější začátek prvního mluvení a lepší používání slov. Už nenarozené děti reagují, když jim čtete pohádky!