Rodiny bohatnou, ale ne všechny!


Zajímavou studii s názvem Finanční chování domácnosti v České republice v teorii a praxi vypracovali odborníci z Vysoké školy ekonomické pro Českou bankovní asociaci.
chlap s dluhy

Uvedená práce analyzovala dostupné údaje od roku 1993 do roku 2017. Výsledkem této analýzy jsou výborné zprávy pro Čechy a samozřejmě potvrzují poměrně dobrou situaci v české ekonomice. České domácnosti totiž bohatnou rychleji, nežli se zadlužují, což je v souvislosti s avizovanou blížící se globální finanční krizí velmi dobrou zprávou nejen pro odborníky, ale i pro širokou veřejnost. Bilance domácností u bank byla však pozitivní po celou sledovanou dobu. Vklady domácností proti úvěrům, které u bank mají, byla ke konci sledovaného období podle analýzy vyšší dokonce o 772 miliardy korun. To znamená, že do bank vkládáme mnohem více, než si půjčujeme.
šťastná rodinka
Zároveň z práce vychází, že české domácnosti na své účty vkládají čím dál svých peněz a nejvíce takových finančních prostředků jsou vedeny na běžných a spořících účtech. Termínové vklady se dostaly na výsluní už v první části sledovaného období, ale jejich popularita klesla po finanční krizi v roce 2008. To značí, že Češi jsou stále výrazně konzervativní a finanční rezervu si stále chtějí držet tak, aby ji měli v případě potřeby k dispozici.
Samozřejmě uchovávání peněz na běžných a spořících účtech souvisí velmi intenzivně s tím, že úrokové sazby na termínovaných vkladech jsou na rekordně nízkých hranicích.
Samozřejmě je potřeba si uvědomit, a vyplývá to i z uvedené analýzy, že jedna skupina domácností výrazně šetři a vytváří si v bankách depozita, zatímco druhá skupina rodin si v bankách naopak peníze musí půjčovat.
Sice výsledky vypadají v podstatě výborně, nicméně tato situace naznačuje, že jedna skupina domácností je značně předlužená.
Je určitě dobré se zamyslet nad tím, jak se situace v rodinách má a každý z nás by měl dbát na svoje finance i za cenu nižšího pohodlí a luxusu, který si chceme dopřát.