Budoucnost oken v solární energii

Chytré mozky naší planety se stále zabývají tím, kde získávat čisté zdroje energie. Je to samozřejmě současný trend, protože některé zdroje již byly vyčerpány, další se jeví příliš nebezpečné či neekologické. V potaz se samozřejmě berou i klimatické změny. Se získáváním elektrické energie ze slunce již máme zkušenosti, vždyť i u nás se rozrůstají oblasti se solárními panely. Ne vždy nám jsou tyto fotovoltaické elektrárny milé. Ovšem umístění panelů na střechách domů se velmi osvědčilo. Jak ale využít sluneční energii ještě více?
skleněná fasáda
Skla jako zdroje elektrické energie
Miliony oken na celém světě přes den rozpalují sluneční paprsky. Tato mocná sluneční energie ale přichází vniveč, tedy zatím. Nebylo by skvělé mít na domě okna, která nám budou vyrábět elektrickou energii? Ta nejnověji vyvinutá skla mají solární články instalované v okrajích skleněné tabule, takže je vůbec neuvidíte . Upravená okna jsou stále stejně průhledná a neomezují průnik světla do místnosti. Při běžném provozu nic nepoznáte, zato ale ušetříte za elektrickou energii.
Jak to funguje?
Již nyní se používají do okenních výplní různě vrstvená a kompletovaná skla, tudíž by nebyl problém toto nové sklo začlenit do tabulí, kterými se okna zasklívají. Sklo je potažené speciálním materiálem ze vzácného kovu – thulia. Thulium je stříbřitě bílý, měkký kov a má vlastnost převodu viditelného světla na infračervené světlo.
stavba skleněné fasády
Náklady a rentabilita
Množství energie a světla se řídí počtem a rozmístěním fotovoltaických článků ve skleněné tabuli okna. Podle posledních výzkumů mohou tato okna generovat průměrně 8 až 10 wattů na metr čtvereční. Například výškové budovy v Americe mají takovou spoustu okenních ploch, že by se investice do speciálních oken vyplatila, protože náklady spojené s chodem budov jsou značně vysoké. Stále se ale hovoří o místech, kde je dostatek slunečního svitu po celý rok. Zda by se taková investice vyplatila i v naší republice, je zatím sporné.

4/5 - (2 votes)